PRIVACYVERKLARING

Versie 1.0 d.d. 18 mei 2018

Rebel Design & Engineering, gevestigd aan Ericalaan 24, 2803 BP Gouda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
R. Rebel
06 – 33 80 10 77
Ericalaan 24
2803 BP Gouda

info@rebelzzp.com
www.rebelzzp.com

R. Rebel is de Functionaris Gegevensbescherming van Rebel Design & Engineering, hij is te bereiken via info@rebelzzp.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rebel Design & Engineering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rebelzzp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rebel Design & Engineering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– financiële administratie;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– beheren klantinformatie;
– uitvoeren van de overeenkomst;
– website optimalisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rebel Design & Engineering neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebel Design & Engineering) tussen zit. Dit is niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rebel Design & Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Adresgegevens > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Telefoonnummer > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.
– E-mailadres > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.
– BTW nummer (indien ZZP) > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Betaalgegevens > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rebel Design & Engineering verstrekt deze uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en/of externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rebel Design & Engineering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rebel Design & Engineering gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer hierover in onze Cookie Verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rebel Design & Engineering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rebelzzp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rebel Design & Engineering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rebel Design & Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rebelzzp.com.

Tot slot
Wij willen u aanraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, daar wij wijzigingen in dit beleid kunnen aanbrengen. Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact op via info@rebelzzp.com

Deze privacyverklaring is met zorg samengesteld voor en door Rebel Design & Engineering en mag niet gekopieerd worden.